Partners in met methanol aangedreven hogesnelheidsmotoren
Marinemotoren

Rolls-Royce ontwikkelt supersnelle scheepsmotor aangedreven door methanol

Ligt een methanol-aangedreven MTU hogesnelheidsscheepsmotor aan de horizon? Rolls-Royce Power Systems heeft samen met twee partnerbedrijven sinds begin dit jaar ijverig gewerkt aan een project om een motorconcept te ontwikkelen op basis van de MTU Series 4000. Deze motor zal specifiek worden ontworpen voor schepen, gericht op lage- emissie, CO2-neutraal en kostenbesparend werken door methanol als brandstof te gebruiken. Deze inspanningen volgen de ambities die eerder vorig jaar tijdens het SMM-evenement werden aangekondigd.

Rolls-Royce is in samenwerking met brandstofinjectiespecialist Woodward L’Orange en non-profit onderzoeksinstelling WTZ Roßlau begonnen aan een opwindend gezamenlijk project genaamd “MeOHmare”. Met een genereuze financiering van 8 miljoen euro van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming, heeft het project tot doel een geavanceerd concept te ontwikkelen voor een snelle verbrandingsmotor voor schepen. Het doel is om eind 2025 een motor te hebben die kan werken op groene methanol, zodat de maritieme industrie CO2-neutraal kan opereren.

De acceptatie van methanol als brandstof voor de scheepvaart vereist substantiële aanpassingen aan het motorconcept. Mathias Müller, de projectmanager bij Rolls-Royce Power Systems en coördinator van MeOHmare, benadrukt dat de ontwikkelingsinspanningen gericht zijn op het vernieuwen van het verbrandingsproces samen met het brandstofsysteem, de turbolader, de motorregeling en andere subsystemen die met de brandstof in wisselwerking staan. Deze uitgebreide verbeteringen zijn gericht op het optimaliseren van de motorprestaties en zorgen voor een naadloze integratie met methanol als nieuwe duurzame brandstofbron.

Woodward L’Orange, de in Stuttgart gevestigde fabrikant van injectiesystemen voor grote motoren, zal de hoogwaardige injectiesystemen in het project volledig herontwikkelen.

Dr. Michael Willmann, Director of Technology bij Woodward L’Orange, benadrukt het huidige gebrek aan productieklare injectiesystemen voor snelle methanolscheepsmotoren. Hij benadrukt de uitdagingen van methanol als brandstof, daarbij verwijzend naar de unieke eigenschappen ervan. Als reactie hierop heeft het project tot doel nieuwe materialen en injectorconcepten te introduceren om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de succesvolle integratie van methanol als duurzame brandstof voor scheepsmotoren te waarborgen.

Als onderdeel van de alliantie zal WTZ Roßlau een cruciale rol spelen in het project door een methanol-duurzaamheidstestopstelling op te zetten, tests uit te voeren op injectiecomponenten en een methanoltoevoerpomp te ontwikkelen. Dr.-Ing. Christian Reiser, CEO van WTZ Roßlau, benadrukt het belang van het project bij het opzetten van een testcentrum dat zich toelegt op het valideren van injectiesystemen met alternatieve brandstoffen. Dit initiatief legt de basis voor verdere vooruitgang bij de acceptatie van duurzame brandstoftechnologieën.

De business unit Power Systems van Rolls-Royce zet zich in voor de ontwikkeling van een motorconcept met behulp van de MTU Series 4000, speciaal ontworpen om schepen in staat te stellen op methanol te werken op een emissiearme, CO2-neutrale en kosteneffectieve manier. De primaire nadruk van deze ontwikkeling ligt op het waarborgen van klimaat- en milieuvriendelijkheid en tegelijkertijd het maximaliseren van de vermogensdichtheid van het voortstuwingssysteem. Door zich op deze aspecten te concentreren, streeft Rolls-Royce naar duurzame en hoogwaardige oplossingen voor de maritieme industrie.

Dr. Daniel Chatterjee, de coördinator van de alliantie bij Rolls-Royce Power Systems, spreekt zijn dank uit voor de financiering en spreekt zijn vertrouwen uit in de expertise van het samenwerkingsverband tussen de motorfabrikant, de leverancier van het injectiesysteem en het onderzoeksinstituut. Hij is van mening dat ze met deze sterke alliantie de methanolmotor met succes op het water in werking zullen stellen, waardoor hun technologische strategie en toewijding aan duurzaamheid worden bevorderd.