Zulu Associates keurt principe goed voor Zulu Associates Autonomous Zero Emission Container Coaster
Marinemotoren

Zulu Associates keurt principe goed voor Zulu Associates Autonomous Zero Emission Container Coaster

Aangenomen wordt dat het schip kan varen op waterstof, ammoniak of methanol

Klassebureau Lloyd’s Register (LR) heeft een principecertificaat afgegeven aan Zulu Associates voor de ontwikkeling van een nieuw ontwerp voor het containerschip Zulu Mass, zo blijkt uit een persbericht van LR.

De conceptontwikkelaars plannen dat dit kleine 100 meter lange containerschip kustlijnen gaat bedienen en als een van de eerste in zijn soort autonoom kan opereren als een emissievrij vrachtschip in het Engelse Kanaal en de Noordzee.

De capaciteit van het schip zal 200 TEU bedragen. Het zal worden aangedreven door een elektrisch aandrijfsysteem van 650 kW, aangedreven door een waterstof-, ammoniak- of methanolbrandstofcelmotor en generator (waterstof, ammoniak, methanol of als alternatief een batterij).

LR-ingenieurs hebben een volledige en grondige ontwerpbeoordeling uitgevoerd in overeenstemming met de relevante branchecodes en normen voor certificering.

AiP (“goedkeuring in principe”) wordt door veel classificatiebureaus gebruikt om innovatieve ideeën, oplossingen die niet onder een algemeen aanvaarde classificatieregel vallen, te beoordelen en goed te keuren. AiP is een onafhankelijke beoordeling van het projectconcept binnen het afgesproken kader, waarbij wordt bevestigd dat het ingediende project haalbaar is en er geen significante belemmeringen zijn die de realisatie van het concept in de weg staan. Principegoedkeuring vindt meestal plaats in een vroeg stadium van de projectontwikkeling om de haalbaarheid ervan te bevestigen voor de projectorganisatie zelf, de bedrijfsleiding, externe investeerders of toekomstige toezichthouders.

Zulu Associates (een combinatie van Zulu Associates bv. en Anglo Belgian Shipping Company Ltd.) is een initiator, ontwikkelaar en exploitant van innovatieve technologieën in de maritieme component van supply chains.

Opgericht in 1760 in Groot-Brittannië als een vrijwillige vereniging van reders, scheepsbouwers, fabrikanten van scheepsmechanismen en verzekeringsmaatschappijen, is Lloyd’s Register (Lloyd’s Register Group Limited, LR) tegenwoordig het grootste classificatiebureau, een bedrijf dat technische en technische diensten levert aan zeeschepen . LR is onderdeel van de Lloyd’s Register Foundation, die diverse wetenschappelijke en technische onderzoeks- en onderwijsprojecten ondersteunt. De doelstellingen van de vereniging zijn het verbeteren van de veiligheid van mensenlevens, eigendommen en het milieu door klanten te helpen bij de bouw en exploitatie van kwetsbare voorzieningen en infrastructuur. LR is actief in vele sectoren van de economie, heeft 9 duizend medewerkers in 78 landen.